Galleriet

Cumpan totalkommunikation har en inriktning på strategisk kommunikation. Helhetssynen på kommunikation ger generöst utrymme för att även svara för och ta del i produktion av informationsmaterial, webb, tidningar, böcker och reklam.

Här i Galleriet visas produktioner från senare år upp, som exempel på vad en uppdragsgivare kan få tillbaka.

 

Pilgrimsbarn – logotyp och symboler

Martin Garlöv har tecknat logotyp och symboler till utbildningsmaterialet Pilgrimsbarn, för Uppsala stift och Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift. (2013)

 

Sök mitt ansikte – ett bokprojekt

Cumpan fick vintern 2005-06 i uppdrag av Svenska kyrkan i Strängnäs stift att hålla i produktionen av en bok om diakoni. Redaktörerna Anmari Larsson och Stig Linde hade samlat en rad skribenter, mestadels diakoner verksamma i stiftets församlingar.

Cumpan tog ett samlat ansvar för att göra bok av texterna och för marknadsföringen. Uppdraget att formge boken fick till Michael Hjelt Information & Marknadsföring.

Boken trycktes i Polen med hjälp av CO-Print.

Boken såldes och distribuerade av Strängnäs stift i Svenska Kyrkan.

 

Ta plats – Kyrkovalet i Eskilstuna

Våren 2005 presenterade Martin Garlöv, Cumpan totalkommunikation en informationsutredning för Svenska kyrkan i Eskilstuna. Beställare var Kyrkonämnden för Eskilstuna kyrkliga samfällighet. Senare samma år återkom Svenska kyrkan i Eskilstuna och gav Cumpan totalkommunikation i uppdrag att bidra till en ökad uppmärksamhet på kyrkovalet den tredje söndagen i september.

Från ett förslag till olika insatser valde kyrkan att annonsera i gratistidningen Smejournalen och på Stortavlor i city.

Budskapet ”Ta plats” syftade på den rätt alla medlemmar i Svenska kyrkan från 16 år har att rösta fram sina företrädare i fullmäktige och styrelser. Budskapet var också att det finns ett öppet erbjudande till alla medlemmar att ta utrymme i sin församling och kyrka.

Annonstext

Ta plats

Din församling blir med dig en plats för tro och hopp, återhämtning och växt.
Många människors medlemsskap gör Svenska kyrkan tillgänglig och öppen, närarande och engagerad. Här finns plats för dig och med dig kan kyrkan hjälpa.
Att rösta i kyrkovalet är din medlemsrätt – använd den.
Kom och rösta i din kyrka.
Söndag den 18 september.

Stortavlan hade de två församlingarna Fors och Kloster som avsändare. Annonsen var gemensam för tolv församlingar i Eskilstuna kommun. (2005)

 

Gå och rösta i olika skor – Kyrkoval i Örebro

Svenska kyrkan i Örebro ville 2005 förstärka kommunikationen med medlemmarna inför kyrkovalet i september. Det fanns en nationell kampanj att anknyta till. Och det faktum att röstkorten skickades till alla medlemmar 16 år och äldre gav anledning att stödja en positiv bild av Svenska kyrkan. Ett problem är faktiskt att röstkortet kan bli en katalysator som får några medlemmar att säga upp sitt medlemsskap. Man blir helt enkelt påmind om sitt medlemsskap.

En handlingsplan för kyrkovalet i Örebro utformades våren 2005. Till aktiviteterna hörde banderoller över gatorna i city, hel- och halvsidor i Nerikes Allehanda.

För idé och copy svarade Martin Garlöv, Cumpan totalkommunikation. Bildsättningen med olika skor förverkligades av fotografen Magnus Aronson. Originalarbetet utfördes av Liljedal Communication. Den grafiska profilen för Svenska kyrkan i Örebro höll samman de olika delarna av kampanjen, där det också ingick profilkläder och rockmärken.

Annonstext

Kyrkogång

Godmorgon. Idag är det söndagsöppet och valdag i Svenska kyrkan.

Vilken framtidsväg tar Svenska kyrkan om du är med och väljer riktningen?

Sätt på dig favoritskorna och låt söndagspromenadens mål bli en vallokal. Du kommer att bli väl mottagen.

Alla kyrkans medlemmar från 16 år har en rösträtt som får sitt rätta värde när den används. Idag gäller det 61 442 örebroare.

Vallokalens adress och öppettider står på ditt röstkort. Mer information på www.svenskakyrkan.se/orebro

Kyrkoval 18 september. Gå och rösta.

(2005)

Svenska kyrkan i Örebro – julkampanj

Inför julen 2004 ville Svenska kyrkan i Örebro inte bara annonsera med vanliga predikoturer. Med en annorlunda form och ett tilltal utöver det vanliga ville församlingarna på orten förstärka den positiva relationer till medlemmar och förmedla julens kärnbudskap som en motvikt till julstress och kommersialism utan innehåll.

Martin Garlöv, Cumpan totalkommunikation, svarade för research, idé och copy. Annonserna utformades tillsammans med Liljedal Communication.

Annonserna publicerades med repetion veckorna före julen 2004 i Nerikes Allehanda. Bild och text publicerades på församlingarnas gemensamma webbplats för Svenska kyrkan i Örebro. Bilderna trycktes också som vepor till församlingarna användes och användes i skyltfönstren på Svenska kyrkan hus i Örebro.

Annonstexterna

Julfirande

Tomten gör det enda rätta när han böjer sig ned till barnet. För Jesus är det verkliga skälet att fira jul.

Att Gud väljer att komma varje människa till mötes som ett barn, det är värt en stor fest. I år också.

Julen firas för fullt i församlingen där du bor.

Välkommen.

Läs församlingens annonser. Hitta Svenska kyrkan i telefonkatalogen och på webben.

Juleljus

Blicken dras till brinnande ljus. Visst inbjuder det till en stilla stund? Till eftertanke.

Förbanna inte mörkret. Tänd ett ljus.

I en kyrka där du bor brinner alla ljusen nu i jul. Kom får du se.

 

Fyra annonser ingick i serien. De två som visas här, en med en ängel från låda julgranspynt och  en annons med ett julkort för den som vill bli medlem i Svenska kyrkan. (2005)

Kommentera