Martin Garlöv

Martin Garlöv är konsult med inriktning på kommunikation och verksamhetsutveckling. Han har mer än 30 års erfarenhet i yrket.

Martin Garlöv är utbildad kulturvetare med kommunikation och etnologi som huvudämnen.

Under sina yrkesverksamma år har han byggt på sin utbildning med kurser i omvärldsanalys, projektledning och försäljning.

Martin Garlöv är en erfaren projektledare och en uppskattad föreläsare och samtalsledare. Sedan november 2014 är han kommunikationsstrateg för Lunds pastorat i Svenska kyrkan.

Mejla Martin Garlöv martin.garlov@cumpan.se Ring eller SMS:a honom på 0733-578 501 Twitter @martingarlov Facebook www.facebook.com/martin.garlov Instagram @martingarlov Linkedin www.linkedin.com/in/martingarlov

 

Detta har hänt

2004 Cumpan totalkommunikation blir ett aktiebolag

2002-2004 Ockelbo Rådhus ab, konsult med inriktning på marknadsföring

2000-2002 Svenska Kyrkans Press, affärsutvecklare med plats i ledningsgruppen

1999-2000 Grönberg & Partner (reklambyrå), projektledare med plats i ledningsgruppen

1998 Svenska kyrkan i Strängnäs stift, IT-strateg

1997-1998 Frikyrkliga studieförbundet (numera Bilda), projektledare

1996 Svenska Kyrkans Församlingsnämnd, handläggare

1993-1995 Svenska Kyrkans Information, informationssekreterare

1991-1992 Riksförbundet Kyrkans Ungdom, arbetande förbundsordförande

1989 – 1990 Svenska Kyrkans Information, informatör

1985-1989 Riksförbundet Kyrkans Ungdom, handläggare för information och medlemsrekrytering

Efter avslutad högskoleutbildning i Örebro 1982 på kulturvetarlinjen med inriktning på information gjorde Martin Garlöv vapenfri tjänst på ett äldreboende i samma stad. Därefter tillträdde han ett vikariat som informationssekreterare för dåvarande Riksförbundet Kyrkans Ungdom vid kansliet i Sigtuna.

Kommentera