Miljöpolicy

Cumpan totalkommunikation är ett konsultföretag med inriktning på marknadskommunikation och verksamhetsutveckling.

1. Lagar och externa krav är en miniminivå för företagets miljöanpassning.

2. Företaget verkar aktivt för söka ny kunskap och öka medvetenhet om miljöfrågor.

3. Aspekter på miljö och en hållbar livsstil är en del av företagets utveckling och kvalitetssäkring.

4. Miljöanpassningen profilerar företaget och är ett konkurrensmedel.

5. Företaget tar hänsyn till miljöfrågorna vid rådgivning, förslag till lösningar och produktioner för sina uppdragsgivare.

6. Företaget ska bruka egna resurser miljöanpassat, i val av material och emballage, frakt och färdmedel. Hjälpmedel som telefonkonferenser och webbforum för distansarbete ska användas.

7. Vid inköp ska miljömärkta varor och tjänster ska sökas och prioriteras.

8. Företaget källsorterar och väljer energisnål återvinningsbar teknisk utrustning.

9. Företaget ska företrädesvis välja leverantörer som har en genomtänkt miljöpolicy.

10. Företaget ska ta initiativ till en dialog med samarbetspartner om miljöfrågor och en hållbar livsstil.

Denna miljöpolicy upprättades första gången 2006 och revideras vid behov, minst en gång om året.

 

Kommentera