Om Cumpan Totalkommunikation

Cumpan totalkommunikation arbetar med förnuft och känsla för en begripligare värld. Företagets tjänster presenteras under egen rubrik. Gå till Tjänster i menyn.

Cumpan totalkommunikation ägs och leds av Martin Garlöv som är konsult med inriktning på kommunikation och verksamhetsutveckling.

Förtaget är ett ett momsregistrerat aktiebolag sedan 2004.

 

Namnet Cumpan

Varför heter företaget Cumpan totalkommunikation? Vad betyder Cumpan?

Cumpan kan härledas till latinet, från cum- och con- som kan översättas med ”samman” och ”med” och panis är ”bröd”. Så Cumpan blir den man delar brödet med, den man äter tillsammans med.

En svenskare stavning av företagets namn vore förstås kumpan. I en svensk ordlista finns också ordet kompanjon och slangordet kompis med samma ursprung. Ordet kumpan ska ha ha kommit in i det svenska språket via det lågtyska kumpân, som i sin tur härleds ur det fornfranska compaign som betyder just matlagskamrat. Släkt med cumpanis är kompani. Ett kompani är ett annat ord för bolag från franskans compagnie. Samma ord i engelskans company. I militära sammanhang är kompani en del av en bataljon eller brigad.

Cumpan totalkommunikation vill på ett kamratligt sätt dela med sig till uppdragsgivare och samarbeta med sina partners. Att dela bröd, en måltid, med en annan människa är sann kommunikation.

Att bjuda in och bli inbjuden. Vid cafébordet, vid matbordet skapas förutsättningar för de fria och ömsesidiga samtalet. Här får god kommunikation näring.

Totalkommunikation står för en helhetssyn på kommunikation. Effekten av alla kommunikationinsatser ökar med hur de relaterar till varandra – hur samstämda de är. Så blir kommunikationen mer rationell och mer trovärd. Det handlar om att alla som ska göra jobbet har en gemensam förståelse, gemensamma mål och att de samarbetar. Ett annat ord för samma sak är integrerad kommunikation.

 

Vem är då grundaren och ägaren Martin Garlöv?

Vem är han? Vad har han för bakgrund? Vilka är hans kvalifikationer? Läs om Martin Garlöv.

 

Cumpan Totalkommunikation har en miljöpolicy

Företaget har en egen miljöpolicy, antagen första gången 2006 och senare reviderad efter årlig översyn. Läs den aktuella versionen här.

 

Kontaktuppgifter

Cumpan totalkommunikation

Martin Garlöv

0733-578 501

martin.garlov[a]cumpan.se

Vaksalagatan 18 B, 753 20 Uppsala

Org nr 55 66 75-8909

Bankgiro 5265-1478

VAT SE556675890901

IBAN SE5280000838169840924659

BIC SWEDESS

Kommentera