Referenser

Martin Garlöv har de senaste åren haft många intressanta uppdrag, några snabba och intensiva åtaganden. Andra uppdragsgivare  har engagerat Cumpan Totalkommunikation under en längre tid.

En större andel av uppdragsgivarna hör till den ideella sektorn, med studieförbund, församlingar och kyrkor. Cumpan Totalkommunikation arbetar också med den offentliga sektorn och företag. Utbildning, turism och massmedia är exempel på branscher som Martin Garlöv har uppdrag i.

 

Stockholms Universitetsbibliotek

2012 håller Martin Garlöv föreläsningar om sociala medier för medarbetare vid Stockholms Universitetsbibliotek. Uppdraget får sin fortsättning 2013 och 2014 i möten med enskilda medarbetare och mindre arbetsgrupper.

 

Nordiska Afrikainstitutet

2012 anlitades Martin Garlöv av den statliga myndigheten Nordiska Afrikainstitutet för att leda en workshop om sociala medier. Workshopen (arbetsboden) fick sin fortsättning i handledning av de medarbetare som ville börja använda sociala medier och de som ville utveckla sin användning.

 

Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Sommaren och hösten 2006 leder Cumpan ett arbete med varumärkesanalys för de två dagstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad , i relation till deras gemensamma moderbolag GävleTidningar . Ett strategiskt uppdrag tre år efter tidningsföretagens samgående.

Projektet inleddes med materialinsamling och problemformulering i samråd med de båda tidningarnas marknadschefer. I uppdraget ingick en läsarundersökning som genomfördes av Skandinavisk Opinion, SKOP med Martin Garlöv från Cumpan som projektledare. 500 intervjuer genomfördes.

Martin Garlöv svarade för sammanställning och analys av resultatet från läsarundersökningen och annat underlag. I oktober överlämnades slutrapporten till de båda tidningarnas chefredaktörer och marknadschefer.

 

Wij Trädgårdar i Ockelbo

Från ett tidigare större åtagande för Stiftelsen Wij Trädgårdar i Ockelbo engagerades Cumpan totalkommunikation åter hösten 2007, denna gång av både Wij Trädgårdar och Wij Säteri AB för rådgivning om marknadskommunikation med PR. Och för underhåll och uppdatering av Wij Trädgårdars webbplats www.wij.se Martin Garlöv återkom senast i september 2008 till Ockelbo och Wij Trädgårdar.

 

Örebro kyrkliga samfällighet

Från våren 2004 fram till sommaren 2006 har Martin Garlöv, Cumpan totalkommunikation hållt ställningarna när informatören för Örebro kyrkliga samfällighet varit föräldraledig. Ett åtagande som motsvarat en halvtid. Nio församlingar och deras gemensamma verksamheter har fått stöd i kommunikationen internt och externt.

Det var ett uppdrag för Cumpan att hålla ihop kyrkans informationen till väljarna i kyrkovalet, utveckla medlemskommunikationen med konkret handledning, en marknadsundersökning och internutbildning. Efter sommaren 2006 avslutade Cumpan totalkommunikation sin insats i Örebro.

Från våren 2008 gjorde Cumpan nya insatser för Svenska kyrkan i Örebro. Martin Garlöv samordnade arbetet med en ny örebroedition av det kristna magasinet Amos med tre nummer under året och 50.000 ex varje gång. Martin jobbar med den lokala redaktionen och Berling Media som producerar.

2009 blev det Martin Garlövs uppdrag att leda ett projektet som fick namnet Kraftsatsning Kommunikation. Satsningen riktades till anställda medarbetare för att uppmuntra och utmana dem att utveckla sin kommunikation och sitt mediebruk. Stöd, försök, studieresor och utbildning genomfördes fördelade under fyra delteman: Sinnenas, Vägarnas, Berättarnas och Vägarnas församling.

 

Studieförbundet Sensus – Uppdrag Förtroendevalda

2012 engageras Martin Garlöv av Studieförbundet Sensus för att medverka i studiematerialet Uppdrag Förtroendevald, för Svenska Kyrkans förtroendevalda medarbetare. Studiematerialet består av en tryckt handbok och en webbplats. Webbplatsen lanserades i mitten av 2013 och handboken gavs ut i slutet av samma år. 2014 fortsatte Martin som redaktör för webbplatsen.

Uppdraget ledde vidare till föreläsningar om olika aspekter på uppdraget som förtroendevald medarbetar i församling inom Svenska Kyrkan.

 

Kyrkliga uppdrag

Flera olika uppdragsgivare ingår i Svenska kyrkan. Martin Garlöv blir kallad till olika delar av landet, mest till församlingar lokalt, till stiftsorganisationerna regionalt och inomkyrkliga organisationer.

Svenska kyrkan skulle kunna beskrivas som en ”falsk koncern”. Det rikstäckande trossamfundet är uppbyggt av de lokala föresamlingarna och pastoraten,  regionalt organiserat i tretton stift och med ett gemensamt nationellt arbete som styrs av kyrkomötet och kyrkostyrelsen och leds från kyrkokansliet  i Uppsala.

* Linköpings domkyrkopastorat – kommunikationsutredning (2014)

* Vantörs församling – kommunikationsutredning (2013)

* Mölndals pastorat – kommunikationsutredning (2013)

* Skarpnäcks och Vantörs församlingar – projektledning för en satsning på församlingarnas kommunikation med unga vuxna, 17-35 år (2012-2014)

* Västerås stift – dokumentation, kommunikation och moderatorsuppdrag (2012, 2014)

* Svenska Kyrkan nationellt – månadsbrev om kommunikation och mediebruk (2011-2013)

* Onsala församling – marknadsundersökning med tillhörande analys om barn- och familjeverksamheten (2011)

* Stockholms stift – sammanställning av en verktygslåda för kommunikation med barn och ungdomar och deras föräldrar om dop och medlemskap (2011)

* Västerås kyrkliga samfällighet – dokumentation och moderator (2011)

* Nikolai församling i Örebro – marknadsföring och PR av ett teaterprojekt (2011)

* Linköpings domkyrkoförsamling – inventering, analys och handlingsplan för doparbetet (2010)

* Svenska kyrkan i Kristianstad – utbildning om kommunikation och om webbpublicering (2010)

* Svenska kyrkan i Säffle – utbildning av anställda och förtroendevalda medarbetare (2009 och 2010)

* Svenska kyrkan Uppsala stift – projektledning för stiftsmöte, redaktör för årsredovisning och pressekreterare (2008)

* Örebro kyrkliga samfällighet – funktion som informatör (2004-2006 och 2008)

* Svenska kyrkan Uppsala stift – föreläsningar i omvärldsbevakning och målarbete (2006 och 2007)

* Svenska kyrkan Strängnäs stift – bokprojekt, marknadsföring, marknadsundersökning, projektledning, föreläsningar

* Hudiksvall och Idenors församling i Svenska kyrkan – informationsutredning, handledning, ny grafisk profil

* Örebro kyrkliga samfällighets bostads ab – marknadsföring med PR (2005)

* Eskilstuna kyrkliga samfällighet – informationsutredning och marknadsföring (2005)

* Norrtälje och Malsta församlingar – informationsutredning (2005)

* Föreläsningar för Badelunda församling, Lundby församling och Dingtuna pastorat i Västerås, Norrtälje och Malsta församlingar, Märsta pastorat, Sollentuna församling, Uppsala domkyrkoförsamling, Väne kontrakt i Skara stift, Uppsala stift, Skara stift, Strängnäs stift, Västerås stift, Karlstad stift, Härnösands stift, Luleå stift, Svenska Kyrkans Unga, Pastoratstjänstemannaförbundet, Svenska kyrkans församlingsförbund, Kyrkokansliet i Uppsala.

 

Fler uppdrag

Stockholms Universitet – föreläsningen ”Kommunikation med sociala medier som verktyg” (2014)

Riksteatern – föreläsningen ”Sociala medier för eldsjälar” (2013)

Pilgrimsbarn – Logotyp och illustrationer till ett utbildningsmaterial (2013)

Studieförbundet Sensus – föreläsningen ”Sociala medier för eldsjälar” (2012) ”Det goda mötet” (2014)

Linköpings Universitet – föreläsning om att vara kyrka på nätet (2011)

 

 

Kommentera