Tjänster

Cumpan totalkommunikation arbetar med förnuft och känsla för en begripligare värld.

Kund- och medlemskommunikation är en specialitet för Cumpan totalkommunikation, liksom det näraliggande angelägna arbetet med profil- och varumärkesfrågor.

Cumpan totalkommunikation erbjuder både strategisk rådgivning och konkreta insatser för att utveckla den interna kommunikation likaväl som utåtriktad kommunikation. Företaget arbetar med också med omvärldsanalyser och verksamhetsanalyser.

Cumpan totalkommunikation arbetar med ett nätverk av kompetenta yrkesmänniskor. Cumpan totalkommunikation har även väl inarbetade relationer till noga utvalda företag som samarbetspartners och leverantörer.

Anpassat till uppdrag och produktioner samlar Cumpan totalkommunikation de mest lämpade till en arbetsgrupp, som gör att uppdragsgivaren får ut det mesta av sin insats och för bästa resultat.

Kontakta Cumpan totalkommunikation för att få mer information, för att beskriva de tjänster ditt företag, din organisation vill ha utförda.

 

Rådgivning och handledning

Engagera Martin Garlöv som rådgivare till en informationsgrupp eller som coach till en informatör – ny i sin uppgift eller som efter några år i yrket vill ta ut ny kurs. Det kan handla om råd och stöd för ett bestämt uppdrag under kortare tid, eller det kan handla om att Martin Garlöv står till förfogande under en lite längre period.

 

Föreläsningar som inspirerar och utvecklar

Martin Garlöv, Cumpan totalkommunikation är en uppskattad föreläsare. Kalla på honom för ett möta ert medarbetarlag och låt honom tala personligt om kommunikation inom en organisation eller om kommunikation med kunder, gäster och medlemmar. Cumpan totalkommunikation kan också lägga upp och svara för genomförandet av intern fortbildning i ditt företag, i din organisation.

 

Beskriva och driva processer som förnyar

Låt göra en heltäckande kartläggning och analys av företagets eller organisationens informationsverksamhet. Låt formulera mål och strategier för en förnyelse och utveckling. Martin Garlöv, Cumpan totalkommunikation är en erfaren projektledare som kan hålla ihop trådarna och leda processen fram till ett användbart resultat. Efter överenskommelse med uppdragsgivaren utförs arbetet med interna resurser och ytterligare externa resurspersoner.

 

Samla och synliggöra utåt

Samla företaget eller organisationen till en utåtriktat marknadsföringsinsats med stor delaktighet från de egna medarbetarna. Låt Martin Garlöv, Cumpan totalkommunikation förbereda kampanjen, leda genomförandet och se till att uppföljning och utvärdering inte fallar utanför projektets ram. Utvecklade massmediekontakter och ett långsiktigt pr-arbete med struktur är ofta det som leder till framgång.

 

Varumärkets strategiska betydelse och en grafisk profil

Ta ett samlat grepp om varumärkesfrågorna och den grafiska profilen. Kalla på Cumpan totalkommunikation som samlar kunskap och färdighet i formgivning och strategi i en arbetsgrupp. Profileringen utgår från budskap och erbjudanden.

Kommentera